De Mollenman

Konijnenjacht

Voor de jacht op konijnen maken wij gebruik van fretten, buidels,vangkooien en jachthonden. De honden drijven de konijnen in de holen, vervolgens worden de holen afgezet met buidels, waarna de fret de konijnen in de buidels jaagt. Bij gebruik van deze jachtmethode is er dus nooit sprake van aangeschoten konijnen of ander wild.
De inzet van een valkenier behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van geweren is deze methode uitermate geschikt voor bijvoorbeeld recreatieterreinen, sportvelden, campings, industrieterreinen en begraafplaatsen.

Voor deze jachtmethode is geen wettelijke eis gesteld aan de grootte van het jachtveld en is schriftelijke toestemming van de grondgebruiker aan de jager voldoende. Alleen voor de jacht op begraafplaatsen is een ontheffing "Wet Natuur Bescherming" nodig.

De jachtperiode loopt van 15 augustus t/m 31 januari, buiten deze periode is een ontheffing van de "Wet Natuur Bescherming" vereist. Het voor de aanvraag van een ontheffing noodzakelijke "Plan van aanpak" kunnen wij voor u opstellen.


Om een konijnenpopulatie duurzaam binnen de perken te houden is het van belang daar met de inrichting van uw terrein rekening mee te houden. De mollenman kan u daarbij adviseren of voor u een beheerplan opstellen.

In strenge winters kan er aan jonge aanplant veel vraatschade ontstaan, maar de meeste konijnenoverlast vindt doorgaans in het voorjaar en de zomer plaats als de moertjes z.g. wentels voor hun jongen graven en de populatie snel in omvang toeneemt.
Wacht daar niet op, maar grijp op tijd, dus s'winter in.